Tipy a triky

Test manuálních účetních zápisů (T&T 037)

Ověření základních charakteristik souboru

V auditu se neustále hovoří o riziku obcházení kontrol vedením a k jedné z nutných procedur tak patří test manuálních účetních zápisů. Jako jedna z možností je v této souvislosti uváděn také tzv. Benfordův test. Jeho provedení je v IDEA velice jednoduché a rychlé, proto jsme se rozhodli o jeho připomenutí v rámci tohoto T&T.

Identifikace rizik při plánování auditu II. (T&T 036)

Aby bylo možné správně identifikovat rizika, je zapotřebí získat základní informace o struktuře souboru. Abychom takové informace získali, je vhodné ověřit základní statistické informace o souboru, a to ať už pomocí grafického zobrazení či pomocí základních statistik, jako je například průměr či medián.

IDEA 12

Po verzi IDEA 11.2 přichází zbrusu nová verze IDEA 12, která je již nyní k dispozici v českém jazyce. Pojďme si představit některé novinky, které přináší.

Analýza dat (nejen) v auditu IV

Práce s deníkem - pokračujeme

V dnešním T&T navazujeme na dílčí kroky nad účetními daty, které jsme započali v T&T30 a prozatím zakončili v předchozím T&T32, a to úpravou deníku do nové struktury. Na tento deník nyní navážeme a pokročíme v dalších jeho úpravách, které budou zaměřeny především na rozčlenění deníku podle jednotlivých účetních tříd, skupin, syntetických či analytických účtů.

Analýza dat (nejen) v auditu III

Prvotní operace s deníkem

V předchozím T&T #30 a T&T #31, jsme spojovali a porovnávali předvahy běžného a minulého období, vytvářeli sestavu, ve které jsme zkoumali meziroční změny mezi těmito databázemi, abychom vytipovali potenciálně rizikové oblasti. Nyní se zaměřme na deník a jeho možné úpravy pro další práce.

Analýza dat (nejen) v auditu II.

Základní porovnání databází II.: „Spojit“ V dnešní ukázce navazujeme na T&T #30, ve kterém jsme porovnávali dvě databáze – obratové předvahy, pomocí funkce „Porovnat“ a pomocí srovnání dvou polí jsme kontrolovali bilanční kontinuitu. Nyní si ukážeme, jak k sobě dvě databáze spojit kompletně, tedy nejen dvě číselná pole, kdy opět použijeme dvě předvahy z předcházejícího příkladu. Tuto formu spojení předvah lze využít například při počátečních aktivitách plánování auditu, jak uvidíte dále.

Analýza dat (nejen) v auditu

Základní porovnání databází

Při práci s různými sestavami mnohdy nastává situace, kdy jsme nuceni porovnávat hodnoty z různých zdrojů či za různá období. Právě druhé variantě se budeme věnovat v tomto T&T. Vycházejme ze situace, kdy máme dvě předvahy, jednu za minulé období a jednu za běžné období. Jedna ze základních prvotních kontrol je ověřit návaznost počátečních zůstatků běžného období na konečné zůstatky minulého období.

IDEA 11 – CaseWare Cloud

Situace: Potřebuji ukládat a sdílet data s kolegy či klienty

V současné době narůstá množství dat, se kterými, nejen jako uživatelé softwaru IDEA, neustále pracujeme. Zároveň s tím se obrazem poslední doby stává stále ve větší míře práce na dálku a potřeba mít data neustále k dispozici, a to kdekoliv a kdykoliv, nabírá o to více na významu.

Stratifikace dat II.

Situace:  Soubor obsahující číselné údaje (např. peněžní částky) se vyznačuje velkou či neznámou variabilitou hodnot

V předešlém T&T jsme prozkoumali data pomocí základních statistických ukazatelů. Zjistili a interpretovali jsme si průměr, směrodatnou odchylku, minima i maxima, a to na souboru obsahující informace o vydaných fakturách a fakturovaných částkách. Celá tato přípravná fáze sloužila k tomu, abychom o datech získali co možná nejvíce informací pro jejich následné rozdělení na několik dílčích souborů o shodných či podobných vlastnostech.

Položit dotaz

Pro položení dotazu musíte být přihlášený.