Tipy a triky

IDEA 11 – novinky (I)

Po IDEA 10.4 mají nyní uživatelé v rámci svého programu údržby možnost přejít na novou verzi, a to IDEA 11.2. Co přináší nového a na jaké změny se můžete těšit, se dozvíte v dnešním T&T.

Hromadný import a připojení databází

Situace: Hromadný import a připojení databází
V T&T #20 jsme se zabývali hromadným importem dat z Excelu pomocí předpřipraveného makra. Nyní bychom tuto problematiku rádi doplnili o případy, kdy je zapotřebí data po hromadném importu několika souborů dále zpracovávat jako jednu databázi; jde například o různé měsíční sestavy, které je vhodnější analyzovat jako roční, dílčí mzdové rekapitulace apod. V těchto situacích může nastat problém s identifikací, ze kterého zdrojového souboru data pocházejí – například chybí označení období, které je součástí pojmenování jednotlivých souborů.

Vánoční úklid

Situace: Archivace projektů
V předvánočním čase, v čase, kdy vrcholí úklidy domácností a přípravy na svátky, přinášíme tento odlehčující T&T, který Vám umožní uklidit také Vaše prostředí v sw IDEA, zpřehlednit seznam aktivních projektů, a navíc ušetřit trochu místa na disku. Po určité době dochází k znepřehlednění seznamu vytvořených projektů tím, že soupis obsahuje i letité složky, které jsou již dávno uzavřeny, ale zároveň z důvodu archivace nemohou být smazány, což znesnadňuje orientaci při pohybu mezi Projekty, které naopak aktivní jsou a je třeba se k nim v různém pořadí vracet.

Úpravy znakových polí

Situace: Nedaří se spojení dvou databází
Software IDEA nabízí, jako jednu ze základních funkcí, volbu „Spojit“ (karta Analýza -> Propojit -> Spojit). Funkce je založena na principu, že pokud existují dvě databáze mající alespoň jedno shodné pole – „klíčové pole“, lze data z těchto dvou databází, na základě libovolného klíčového pole, spojovat k sobě. Stěžejní pro správnou funkčnost volby „Spojit“ je právě absolutní shoda klíčových polí ve dvou databázích tzn., že existuje citlivost na velká, malá písmena, mezery či další znaky; tato uvedená skutečnost však může způsobit v některých případech problémy – spojovaná data většinou pochází z různých zdrojů, což může způsobit popsané rozdíly, kdy každý software může vkládat jinak mezery, velká či malá písmena apod.

Hromadný import souborů MS Excel

Situace: Mám zdrojová data ve více souborech MS Excel a potřebuji je importovat do IDEA
Začátek každé práce se softwarem IDEA začíná importem dat. V některých případech se může stát, že data, která potřebujeme k analýze importovat, jsou roztříštěna do více souborů. Standardní postup v tomto případě je, importovat každý *.xls sešit zvlášť. Abychom Vám však v těchto případech ušetřili práci a čas, připravili jsme pro Vás makro, které dokáže naimportovat všechny soubory MS Excel, které požadujete, do sw IDEA.

Datum – nelze pracovat s datumovými hodnotami

V některých případech se může stát, že importovaná data obsahují informaci o datu operace, nicméně s touto hodnotou nelze pracovat jako s datumem - je tak omezena možnost práce s datumovými funkcemi a tím i možnost získat základní informace o datech z časového pohledu (rozsah období, chybějící měsíce, počty položek v jednotlivých dnech, měsících apod.) Tento problém je způsoben různorodostí systémů, ze kterých data přebíráme a tedy i různým zobrazením datumové hodnoty (odlišné oddělovače – tečky, lomítka apod., různé pořadí údaje den, měsíc a rok atd.).

Uživatelské funkce – V seznamu standartních funkcí jsme nenalezli funkci, která by vyhovovala našim potřebám

Software IDEA v základní nabídce nabízí více než 100 @Funkcí. Protože se uživatelé při své práci setkávají s rozličnými druhy analyzovaných dat, může nastat situace, kdy na požadovaný propočet není funkce v základní nabídce připravena. Software IDEA tyto případy řeší možností vytvářet tzv. „Uživatelské funkce“.

Položit dotaz

Pro položení dotazu musíte být přihlášený.