Často kladené dotazy

 1. Čím se liší software IDEA od jiných produktů, např. od Microsoft Excel?

  Mezi některé významné odlišnosti patří zejména fakt, že software IDEA nemění původní data (zaručuje tzv. intaktnost dat), je schopen importovat všechny nejznámější formáty elektronických dat, dokáže najednou zpracovávat velké soubory dat (až 2,1 miliardy vět) a zaznamenává na pozadí veškeré provedené kroky (tzv. historie), které lze snadno prohlížet a vytisknout (a dokumentovat tak postup práce).

 2. Je možné do softwaru IDEA importovat data ve formátu PDF?

  Ano. Software IDEA umožňuje import dat ze široké škály typů souborů (např. ASCII, DBase, Lotus, MS Excel, DIF, SAP, ODBC, XML, tiskové sestavy, atd.), mezi které již dnes standardně patří i PDF formát. Data jsou do softwaru IDEA importována prostřednictvím integrovaného nástroje, který se nazývá ReportReader.

 3. Při zpracování auditu u řady klientů provádíme opakovaně stejné kontroly a testy. Může nám software IDEA usnadnit práci?

  Software IDEA nabízí zkušeným uživatelům možnost zaznamenat kontrolní postupy v podobě maker a následně je spouštět libovolně dle potřeby. Pomocí maker můžete například provádět formální kontroly správnosti dat a fakticky během okamžiku máte přehled o tom, zda máte data správná, ze správného období, bez mezer v číselných či datumových řadách, bez duplicit, zda se např. MD rovná DAL a zda tedy můžete přistoupit k vaší vlastní analýze dat.

 4. Se softwarem IDEA se setkávám poprvé. Kdo a jakým způsobem tento software ke své práci používá?

  Software IDEA je dnes světově uznávanou jedničkou mezi srovnatelnými softwary a pracují s ním auditoři, analytici a kontroloři v 90 zemích světa. Software IDEA je přeložen do 14 jazyků (včetně češtiny). V České republice a Slovenské republice s tímto softwarem pracují tisíce uživatelů z řad soukromých subjektů i státní správy.

 5. Je složité se naučit pracovat se softwarem IDEA?

  Pokud ovládáte počítač alespoň na základní úrovni a máte-li zkušenosti například s Microsoft Excelem, nebude pro vás práce se softwarem IDEA díky uživatelsky přátelskému prostředí představovat žádný problém. Pro pohodlné zvládnutí základů práce se softwarem IDEA obvykle postačí jedno či dvoudenní školení. V rámci podpory softwaru IDEA máte k dispozici rovněž horkou linku, kde vám poradíme s jakýmkoliv problémem, který se týká softwaru IDEA.

 6. Je možné při práci se softwarem IDEA předat výsledky práce někomu dalšímu, kdo tento software nepoužívá?

  Software IDEA umožňuje soubor dat s vašimi nálezy vyexportovat do široké škály formátů (např. MS Excel, DBase, html, PDF, txt, atd.).