IDEA – Funkce

  • Software IDEA nemění původní data (zajišťuje intaktnost dat) a vytváří záznam o všech změnách a operacích provedených se souborem (databází). Zajišťuje tak absolutní průkaznost všech provedených kroků.
  • Přináší nezávislost na programech, osobách a datových strukturách. Umožňuje import dat ze široké škály typů souborů včetně XML, tiskových sestav a souborů uložených v PDF formátu. Výsledky práce lze exportovat do celé řady formátů dat.
  • Automaticky vytváří statistiku všech numerických a datumových polí v databázi, což umožňuje uživateli si rychle vytvořit představu o načtených datech.
  • Spojuje, připojuje a porovnává různé soubory z různých zdrojů. Umožňuje práci s poli, přidání vlastních polí a úpravy a konverzi dat. Vzhledem k tomu, že zachovává původní data, dovoluje uživateli vytvářet si vlastní, tzv. virtuální pole, nejrůznějších typů, včetně polí editovatelných, Boolean (pravda/nepravda) a vícestavových polí.
  • @Funkce lze využít při provádění složitějších výpočtů a testování výjimek. K dispozici je více než 110 funkcí, které lze použít pro práci s datumovými, textovými a číselnými poli při jejich úpravách a konverzi.
  • Provádí výběry a třídění dat dle zadaných klíčů.
  • Analyzuje data, sumarizuje dle zadaných klíčů, nabízí možnost vytvoření kontingenční tabulky, stratifikuje (rozděluje) věty do pásem, vyhledává duplicitní položky, detekuje mezery, provádí stárnutí položek.
  • Dovoluje použít Benfordův test, jehož použití napomáhá k odhalení nezvyklých, nepřirozených skutečností.
  • Vybírá vzorky dat s použitím systematického nebo náhodného výběru, dále je k dispozici stratifikovaný náhodný výběr a též metoda výběru peněžní jednotkou.
  • Umožňuje vytvářet a zaznamenávat makra pomocí IDEASkriptu (nástroj kompatibilní s VBA (Visual Basic for Applications)).

Máte-li zájem o naše produkty, případně potřebujete-li více informací, neváhejte nás kontaktovat.