IDEA – Přehled

Zvládnete nesrovnatelně větší objem práce

Díky unikátním funkcím softwaru IDEA budete pracovat mnohem efektivněji a úsporněji. Automatizace prací při vytváření finančních analýz, sestavování výkazů nebo auditorských postupech dramaticky zkrátí čas potřebný na jejich provedení.

Odhalíte možné podvody, nesrovnalosti a chyby

Software IDEA Vám pomůže také při interní kontrole, při odhalování podvodů. Snadněji odhalíte nesrovnalosti či úmyslné podvody.

Nepotřebujete rozsáhlé technické znalosti

Ovládání softwaru IDEA je do značné míry intuitivní a je jednoduché. Za pomoci rozšířené nápovědy a uživatelské příručky s ukázkovými příklady se můžete velmi rychle stát pokročilými uživateli. Pro základní seznámení se softwarem IDEA Vám můžeme nabídnout jedno či dvoudenní školení.

Nabídněte klientům vyšší přidanou hodnotu

Testy můžete provádět na rozsáhlých vzorcích nebo na celých souborech dat. Vaše analýzy budou kompletnější a důkladnější. Takto budete schopni nabídnout svým klientům vyšší přidanou hodnotu své práce.

Máte-li zájem o naše produkty, případně potřebujete-li více informací, neváhejte nás kontaktovat.