Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost J + Consult spol. s r.o. (dále jen J + Consult), která je provozovatelem a majitelem webových stránek www.jconsult.cz tímto prohlašuje, že bude vždy respektovat a chránit soukromí uživatelů. Společnost J + Consult chce uživatele svých stránek ubezpečit o tom, že dodržuje všechny požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Evidence návštěv

Společnost J + Consult zaznamenává návštěvy registrovaných uživatelů na webových stránkách www.jconsult.cz pro statistické účely. Systém protokoluje IP adresu serveru uživatele, název domény, datum a čas návštěvy, navštívené stránky a stažené dokumenty. Na základě těchto informací se nikdy nepokoušíme identifikovat uživatele nebo zkoumat, kde se na webu pohyboval.

Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování

Od návštěvníků webových stránek www.jconsult.cz získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy při registraci do systému. Takto získané osobní údaje se používají výhradně k účelům, k nimž je uživatel společnosti J + Consult poskytl.

Zaregistrováním se na webových stránkách www.jconsult.cz dává uživatel společnosti J + Consult souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím.