Příklady užití

Příklady užití softwaru IDEA dle oboru:

Pro účely auditu finančních výkazů

 • kontrola správnosti celkových součtů a propočtů
 • analytický přehled – meziroční srovnatelnost dat, stratifikace dat
 • platnost – duplicity, výjimky, statistické vzorky
 • kontrola kompletnosti
 • kontrola údajů v souboru hlavní kniha, s návazností na ostatní soubory účetnictví
 • kontrola souboru vydaných či došlých faktur, pokladny atd.

Interní audit

 • shoda se záměry společnosti
 • oceňování
 • test výjimek
 • analýzy a porovnávání

Vyšetřování podvodů

 • nákupy a platby – kontrola dodavatele, analýza účtů
 • mzdy – kontrolní kalkulace
 • praní špinavých peněz – vysoké hodnoty, zaokrouhlené částky, časté přesuny

Manažerské zprávy a analýzy

 • propočty koeficientů a analýzy
 • sumarizace po oblastech (za klienty, produkty, obchody, regiony, …)
 • měření produktivity a výkonů (např. čas reakce)
 • analýzy skladů
 • analýzy cash flow
 • profilové analýzy

Přehledy zabezpečení

 • systémové logy
 • přístupová práva
 • telefonní výpisy
 • firewall
 • přenosy dat
 • import dat, export dat do nového systému

Příklady užití softwaru IDEA v různých sektorech:

Bankovní a finanční služby

 • import dat, export dat do nového systému
 • opakování propočtu úroků
 • identifikace spících účtů
 • analýza rizikových úvěrů
 • test ztrát z půjček
 • analýzy nároků z pojištění

Výroba

 • propočet nákladů
 • analýza pohybů skladu
 • test rozdílů mezi hlavní knihou a inventurou
 • analýza nedokončené výroby

Maloobchod

 • analýza hrubého zisku
 • analýzy podle oddělení, podle produktů, podle místa
 • cenový rozbor

Státní dotace a granty

 • kontrolní kalkulace
 • statistika plateb
 • křížová kontrola duplicit – dle jmen, adres, bankovních informací

Máte-li zájem o naše produkty, případně potřebujete-li více informací, neváhejte nás kontaktovat.