Tag: stratifikace

Stratifikace dat II.

Situace:  Soubor obsahující číselné údaje (např. peněžní částky) se vyznačuje velkou či neznámou variabilitou hodnot

V předešlém T&T jsme prozkoumali data pomocí základních statistických ukazatelů. Zjistili a interpretovali jsme si průměr, směrodatnou odchylku, minima i maxima, a to na souboru obsahující informace o vydaných fakturách a fakturovaných částkách. Celá tato přípravná fáze sloužila k tomu, abychom o datech získali co možná nejvíce informací pro jejich následné rozdělení na několik dílčích souborů o shodných či podobných vlastnostech.

Stratifikace dat I.

Situace: Soubor obsahující číselné údaje (např. peněžní částky) se vyznačuje velkou či neznámou variabilitou hodnot

Analyzovaný soubor, vezměme si pro tento příklad například účetní deník, případně jeden konkrétní analytický či syntetický účet, se vyznačuje rozličnou variabilitou hodnot, kterou analytik často není schopen dopředu odhadnout. Znát přitom intervaly, do kterých jsou peněžní částky, ale i jiné, v podstatě libovolné hodnoty rozděleny, může poskytnout cenné informace o vlastnostech analyzovaném souboru a pomoci tak nejenom auditorům zaměřit se při dalších analýzách na podstatné oblasti.

Položit dotaz

Pro položení dotazu musíte být přihlášený.