Tag: audit

Test manuálních účetních zápisů (T&T 037)

Ověření základních charakteristik souboru

V auditu se neustále hovoří o riziku obcházení kontrol vedením a k jedné z nutných procedur tak patří test manuálních účetních zápisů. Jako jedna z možností je v této souvislosti uváděn také tzv. Benfordův test. Jeho provedení je v IDEA velice jednoduché a rychlé, proto jsme se rozhodli o jeho připomenutí v rámci tohoto T&T.

Identifikace rizik při plánování auditu II. (T&T 036)

Aby bylo možné správně identifikovat rizika, je zapotřebí získat základní informace o struktuře souboru. Abychom takové informace získali, je vhodné ověřit základní statistické informace o souboru, a to ať už pomocí grafického zobrazení či pomocí základních statistik, jako je například průměr či medián.

Položit dotaz

Pro položení dotazu musíte být přihlášený.