Tag: @funkce

Úpravy znakových polí

Situace: Nedaří se spojení dvou databází
Software IDEA nabízí, jako jednu ze základních funkcí, volbu „Spojit“ (karta Analýza -> Propojit -> Spojit). Funkce je založena na principu, že pokud existují dvě databáze mající alespoň jedno shodné pole – „klíčové pole“, lze data z těchto dvou databází, na základě libovolného klíčového pole, spojovat k sobě. Stěžejní pro správnou funkčnost volby „Spojit“ je právě absolutní shoda klíčových polí ve dvou databázích tzn., že existuje citlivost na velká, malá písmena, mezery či další znaky; tato uvedená skutečnost však může způsobit v některých případech problémy – spojovaná data většinou pochází z různých zdrojů, což může způsobit popsané rozdíly, kdy každý software může vkládat jinak mezery, velká či malá písmena apod.

Uživatelské funkce – V seznamu standartních funkcí jsme nenalezli funkci, která by vyhovovala našim potřebám

Software IDEA v základní nabídce nabízí více než 100 @Funkcí. Protože se uživatelé při své práci setkávají s rozličnými druhy analyzovaných dat, může nastat situace, kdy na požadovaný propočet není funkce v základní nabídce připravena. Software IDEA tyto případy řeší možností vytvářet tzv. „Uživatelské funkce“.

Datum – nelze pracovat s datumovými hodnotami

V některých případech se může stát, že importovaná data obsahují informaci o datu operace, nicméně s touto hodnotou nelze pracovat jako s datumem - je tak omezena možnost práce s datumovými funkcemi a tím i možnost získat základní informace o datech z časového pohledu (rozsah období, chybějící měsíce, počty položek v jednotlivých dnech, měsících apod.) Tento problém je způsoben různorodostí systémů, ze kterých data přebíráme a tedy i různým zobrazením datumové hodnoty (odlišné oddělovače – tečky, lomítka apod., různé pořadí údaje den, měsíc a rok atd.).

Položit dotaz

Pro položení dotazu musíte být přihlášený.