Úvod do softwaru IDEA, 12. 12. 2019

ID: A
Délka kurzu: 1 den (zpravidla 9.00–16.00 hod.)
Předpoklady: Znalost práce s PC, základní znalost Microsoft Excel

Termín: 12.12.2019
Čas: 9.00–16.00

Náplň a osnova kurzu

Úvodní slovo seznámí účastníky se software IDEA, s jeho historií a vývojem. Popíše oblasti, ve kterých lze tento analytický nástroj s výhodou využít. Pro lepší představu objasní rozdíly a zásadní výhody oproti softwaru Microsoft Excel (případně dalším obdobným nástrojům).

Okruhy jednotlivých témat v bodech:

 • základní menu, seznámení s obrazovkou
 • záznam historie, používání statistiky polí, export dat, export výsledků
 • importní asistent, nastavení pracovního adresáře, práce s poli
 • sumarizace polí, třídění polí
 • výběry vět dle kritéria
 • představení jednotlivých operací v příkladech, procvičování nejdůležitějších funkcí
 • vyhledávání duplicit v řadách dokladů, vyhledávání mezer
 • spojování souborů, připojování
 • porovnání souborů
 • importy souborů – typy, různé formáty dat
 • analýza stárnutí
 • stratifikace dat
 • Benfordův test

Jednotlivé tematické okruhy jsou doplněny příklady, které pomohou účastníkům veškerou látku řádně procvičit tak, aby byli následně schopni nabyté poznatky uplatnit ve své praxi.

Objednávka školení