IDEA Workshop

ID: C
Délka kurzu: 1 den (zpravidla 09.00–16.00 hod.)
Předpoklady: Absolvování školení „Úvod do softwaru IDEA“

Termín: Otevřený termín
Čas: 9.00–16.00

Náplň kurzu

Námětem tohoto školení jsou konkrétní dotazy uživatelů a práce s jejich daty.

Je vhodné, aby účastníci data, se kterými chtějí pracovat, zaslali několik dnů předem (ideálně alespoň 1 týden před konáním kurzu). Vzhledem k tomu, že s daty přijdou do kontaktu také ostatní uživatelé kurzu, doporučujeme data před odesláním „zanonymnit“ (odstranit nebo změnit údaje, které by mohly vést k identifikaci klientů, partnerů, zaměstnanců apod.).

V rámci workshopu mají jeho účastníci také možnost si zopakovat a procvičit jakoukoliv funkci či postup a společnými silami nalézt řešení konkrétních problémů.

Tento kurz nabízí rovněž prostor pro seznámení se s postupy, jakými lze často opakované kontrolní procedury zaznamenat do podoby maker.

Objednávka školení

    Registrací na našich webových stránkách souhlasíte se Zásadami osobních údajů.