Úvod do softwaru IDEA, 10. 5. 2023

ID: A
Délka kurzu: 1 den (zpravidla 9.00–16.00 hod.)
Předpoklady: Znalost práce s PC, základní znalost Microsoft Excel

Termín: 10.05.2023
Čas: 9.00–16.00

Náplň a osnova kurzu

Úvodní slovo seznámí účastníky se software IDEA, s jeho historií a vývojem. Popíše oblasti, ve kterých lze tento analytický nástroj s výhodou využít. Pro lepší představu objasní rozdíly a zásadní výhody oproti softwaru Microsoft Excel (případně dalším obdobným nástrojům).

Okruhy jednotlivých témat v bodech:

 • základní menu, seznámení s obrazovkou
 • záznam historie, používání statistiky polí, export dat, export výsledků
 • importní asistent, nastavení pracovního adresáře, práce s poli
 • sumarizace polí, třídění polí
 • výběry vět dle kritéria
 • představení jednotlivých operací v příkladech, procvičování nejdůležitějších funkcí
 • vyhledávání duplicit v řadách dokladů, vyhledávání mezer
 • spojování souborů, připojování
 • porovnání souborů
 • importy souborů – typy, různé formáty dat
 • analýza stárnutí
 • stratifikace dat
 • Benfordův test

Jednotlivé tematické okruhy jsou doplněny příklady, které pomohou účastníkům veškerou látku řádně procvičit tak, aby byli následně schopni nabyté poznatky uplatnit ve své praxi.

Objednávka školení

  Registrací na našich webových stránkách souhlasíte se Zásadami osobních údajů.