IDEA Workshop

Náplň kurzu

Námětem tohoto školení jsou konkrétní dotazy uživatelů a práce s jejich daty.

Je vhodné, aby účastníci data, se kterými chtějí pracovat, zaslali několik dnů předem (ideálně alespoň 1 týden před konáním kurzu). Vzhledem k tomu, že s daty přijdou do kontaktu také ostatní uživatelé kurzu, doporučujeme data před odesláním „zanonymnit“ (odstranit nebo změnit údaje, které by mohly vést k identifikaci klientů, partnerů, zaměstnanců apod.).

V rámci workshopu mají jeho účastníci také možnost si zopakovat a procvičit jakoukoliv funkci či postup a společnými silami nalézt řešení konkrétních problémů.

Tento kurz nabízí rovněž prostor pro seznámení se s postupy, jakými lze často opakované kontrolní procedury zaznamenat do podoby maker.