IDEA – opakování

Náplň a osnova kurzu

Protože si uvědomujeme, jak náročné je vracet se po delší době k používání softwaru, se kterým nepřicházíme denně do styku, rozhodli jsme se pro naše klienty připravit kratší kurz, ve kterém si mohou připomenout základní ovládání softwaru IDEA.

Okruhy jednotlivých témat v bodech:

  • připomenutí hlavních výhod a rozdílů oproti Microsoft Excel (a podobným produktům)
  • zopakování počátečních kroků práce se softwarem IDEA
  • importní asistent, nastavení pracovního adresáře, práce s poli
  • záznam historie, používání statistiky polí, export dat, export výsledků
  • sumarizace polí, třídění polí
  • výběry vět dle kritéria
  • spojování souborů
  • vyhledávání duplicit v řadách dokladů, vyhledávání mezer
  • nacvičení základních kontrolních procedur

Pozn.: tento kurz nechce a ani nemůže nahradit základní zaškolení uživatelů v rámci úvodního kurzu „Úvod do softwaru IDEA“. Je určen výhradně uživatelům, kteří si potřebují osvěžit postupy práce se softwarem IDEA a nikoliv uživatelům, kteří se setkávají se softwarem IDEA poprvé.