Archivy: Typy kurzů

Ad hoc školení softwaru IDEA

Náplň kurzu Náplň i rozsah kurzu vyplyne z potřeb klienta. Lze realizovat prezenčně i online. Pro více informací nás laskavě kontaktujte.

IDEA – opakování

Náplň a osnova kurzu Protože si uvědomujeme, jak náročné je vracet se po delší době k používání softwaru, se kterým nepřicházíme denně do styku, rozhodli jsme se pro naše klienty připravit kratší kurz, ve kterém si mohou připomenout základní ovládání softwaru IDEA. Okruhy jednotlivých témat v bodech: připomenutí hlavních výhod a rozdílů oproti Microsoft Excel (a podobným produktům) zopakování počátečních… Čtěte dál »

IDEA – Práce s makry

Náplň a osnova kurzu Většinu pravidelně se opakujících kontrolních postupů v rámci softwaru IDEA lze zaznamenat do podoby maker, což umožňuje uživatelům mnohonásobně zvýšit efektivitu práce. V rámci tohoto kurzu Vás seznámíme s postupy jak efektivně makra vytvářet. Okruhy jednotlivých témat v bodech: Práce s Visual Script IDEAScript – nahrávání maker Použití kódu IDEAScriptu z historie Úpravy a struktura zaznamenaných maker Klíčová slova,… Čtěte dál »

Úvod do softwaru IDEA

Náplň a osnova kurzu Úvodní slovo seznámí účastníky se software IDEA, s jeho historií a vývojem. Popíše oblasti, ve kterých lze tento analytický nástroj s výhodou využít. Pro lepší představu objasní rozdíly a zásadní výhody oproti softwaru Microsoft Excel (případně dalším obdobným nástrojům). Okruhy jednotlivých témat v bodech: základní menu, seznámení s obrazovkou záznam historie, používání statistiky polí, export dat, export výsledků… Čtěte dál »

Pokračování se softwarem IDEA

Náplň a osnova kurzu Tento kurz navazuje na školení „Úvod do softwaru IDEA“, rozšiřuje a zejména prohlubuje znalosti jeho účastníků. Okruhy jednotlivých témat v bodech: Report Reader – Import tiskových sestav aktivní pole – vazba mezi soubory vizuální spojení souborů příklady použití méně obvyklých funkcí funkce Hledat kontingenční tabulka Benfordův test top věty, různé formáty virtuálních polí (editovatelná… Čtěte dál »

IDEA Workshop

Náplň kurzu Námětem tohoto školení jsou konkrétní dotazy uživatelů a práce s jejich daty. Je vhodné, aby účastníci data, se kterými chtějí pracovat, zaslali několik dnů předem (ideálně alespoň 1 týden před konáním kurzu). Vzhledem k tomu, že s daty přijdou do kontaktu také ostatní uživatelé kurzu, doporučujeme data před odesláním „zanonymnit“ (odstranit nebo změnit údaje, které by mohly… Čtěte dál »