IDEA – Práce s makry

Náplň a osnova kurzu

Většinu pravidelně se opakujících kontrolních postupů v rámci softwaru IDEA lze zaznamenat do podoby maker, což umožňuje uživatelům mnohonásobně zvýšit efektivitu práce. V rámci tohoto kurzu Vás seznámíme s postupy jak efektivně makra vytvářet.

Okruhy jednotlivých témat v bodech:

  • Práce s Visual Script
  • IDEAScript – nahrávání maker
  • Použití kódu IDEAScriptu z historie
  • Úpravy a struktura zaznamenaných maker
  • Klíčová slova, proměnné a základní funkce IDEAScriptu
  • Základy algoritmizace
  • Využití objektů IDEAScript pro manipulaci s daty
  • Vytváření dialogů
  • Uživatelské funkce