Tag: připojení databází

Hromadný import a připojení databází

Situace: Hromadný import a připojení databází
V T&T #20 jsme se zabývali hromadným importem dat z Excelu pomocí předpřipraveného makra. Nyní bychom tuto problematiku rádi doplnili o případy, kdy je zapotřebí data po hromadném importu několika souborů dále zpracovávat jako jednu databázi; jde například o různé měsíční sestavy, které je vhodnější analyzovat jako roční, dílčí mzdové rekapitulace apod. V těchto situacích může nastat problém s identifikací, ze kterého zdrojového souboru data pocházejí – například chybí označení období, které je součástí pojmenování jednotlivých souborů.

Položit dotaz

Pro položení dotazu musíte být přihlášený.