Archivy: Znalostní databáze

Stratifikace dat I.

Situace: Soubor obsahující číselné údaje (např. peněžní částky) se vyznačuje velkou či neznámou variabilitou hodnot

Analyzovaný soubor, vezměme si pro tento příklad například účetní deník, případně jeden konkrétní analytický či syntetický účet, se vyznačuje rozličnou variabilitou hodnot, kterou analytik často není schopen dopředu odhadnout. Znát přitom intervaly, do kterých jsou peněžní částky, ale i jiné, v podstatě libovolné hodnoty rozděleny, může poskytnout cenné informace o vlastnostech analyzovaném souboru a pomoci tak nejenom auditorům zaměřit se při dalších analýzách na podstatné oblasti.

IDEA 11 – novinky (II)

Situace: Rád bych přešel ze starší verze IDEA 10 na novou verzi 11

Protože s novou IDEA 11 došlo mimo jiné i ke změně licenční politiky, považujeme za důležité v následujícím textu popsat nastalé změny a přiblížit postup při přechodu na novou verzi. Následující T&T je tak určen zejména uživatelům IDEA 10 či starší verze.

IDEA 11 – novinky (I)

Po IDEA 10.4 mají nyní uživatelé v rámci svého programu údržby možnost přejít na novou verzi, a to IDEA 11.2. Co přináší nového a na jaké změny se můžete těšit, se dozvíte v dnešním T&T.

Hromadný import a připojení databází

Situace: Hromadný import a připojení databází
V T&T #20 jsme se zabývali hromadným importem dat z Excelu pomocí předpřipraveného makra. Nyní bychom tuto problematiku rádi doplnili o případy, kdy je zapotřebí data po hromadném importu několika souborů dále zpracovávat jako jednu databázi; jde například o různé měsíční sestavy, které je vhodnější analyzovat jako roční, dílčí mzdové rekapitulace apod. V těchto situacích může nastat problém s identifikací, ze kterého zdrojového souboru data pocházejí – například chybí označení období, které je součástí pojmenování jednotlivých souborů.

Vánoční úklid

Situace: Archivace projektů
V předvánočním čase, v čase, kdy vrcholí úklidy domácností a přípravy na svátky, přinášíme tento odlehčující T&T, který Vám umožní uklidit také Vaše prostředí v sw IDEA, zpřehlednit seznam aktivních projektů, a navíc ušetřit trochu místa na disku. Po určité době dochází k znepřehlednění seznamu vytvořených projektů tím, že soupis obsahuje i letité složky, které jsou již dávno uzavřeny, ale zároveň z důvodu archivace nemohou být smazány, což znesnadňuje orientaci při pohybu mezi Projekty, které naopak aktivní jsou a je třeba se k nim v různém pořadí vracet.

Úpravy znakových polí

Situace: Nedaří se spojení dvou databází
Software IDEA nabízí, jako jednu ze základních funkcí, volbu „Spojit“ (karta Analýza -> Propojit -> Spojit). Funkce je založena na principu, že pokud existují dvě databáze mající alespoň jedno shodné pole – „klíčové pole“, lze data z těchto dvou databází, na základě libovolného klíčového pole, spojovat k sobě. Stěžejní pro správnou funkčnost volby „Spojit“ je právě absolutní shoda klíčových polí ve dvou databázích tzn., že existuje citlivost na velká, malá písmena, mezery či další znaky; tato uvedená skutečnost však může způsobit v některých případech problémy – spojovaná data většinou pochází z různých zdrojů, což může způsobit popsané rozdíly, kdy každý software může vkládat jinak mezery, velká či malá písmena apod.

Hromadný import souborů MS Excel

Situace: Mám zdrojová data ve více souborech MS Excel a potřebuji je importovat do IDEA
Začátek každé práce se softwarem IDEA začíná importem dat. V některých případech se může stát, že data, která potřebujeme k analýze importovat, jsou roztříštěna do více souborů. Standardní postup v tomto případě je, importovat každý *.xls sešit zvlášť. Abychom Vám však v těchto případech ušetřili práci a čas, připravili jsme pro Vás makro, které dokáže naimportovat všechny soubory MS Excel, které požadujete, do sw IDEA.

Datum – nelze pracovat s datumovými hodnotami

V některých případech se může stát, že importovaná data obsahují informaci o datu operace, nicméně s touto hodnotou nelze pracovat jako s datumem - je tak omezena možnost práce s datumovými funkcemi a tím i možnost získat základní informace o datech z časového pohledu (rozsah období, chybějící měsíce, počty položek v jednotlivých dnech, měsících apod.) Tento problém je způsoben různorodostí systémů, ze kterých data přebíráme a tedy i různým zobrazením datumové hodnoty (odlišné oddělovače – tečky, lomítka apod., různé pořadí údaje den, měsíc a rok atd.).

Položit dotaz

Pro položení dotazu musíte být přihlášený.