Archivy: Znalostní databáze

IDEA 12

Po verzi IDEA 11.2 přichází zbrusu nová verze IDEA 12, která je již nyní k dispozici v českém jazyce. Pojďme si představit některé novinky, které přináší.

Analýza dat (nejen) v auditu IV

Práce s deníkem - pokračujeme

V dnešním T&T navazujeme na dílčí kroky nad účetními daty, které jsme započali v T&T30 a prozatím zakončili v předchozím T&T32, a to úpravou deníku do nové struktury. Na tento deník nyní navážeme a pokročíme v dalších jeho úpravách, které budou zaměřeny především na rozčlenění deníku podle jednotlivých účetních tříd, skupin, syntetických či analytických účtů.

Analýza dat (nejen) v auditu III

Prvotní operace s deníkem

V předchozím T&T #30 a T&T #31, jsme spojovali a porovnávali předvahy běžného a minulého období, vytvářeli sestavu, ve které jsme zkoumali meziroční změny mezi těmito databázemi, abychom vytipovali potenciálně rizikové oblasti. Nyní se zaměřme na deník a jeho možné úpravy pro další práce.

Analýza dat (nejen) v auditu II.

Základní porovnání databází II.: „Spojit“ V dnešní ukázce navazujeme na T&T #30, ve kterém jsme porovnávali dvě databáze – obratové předvahy, pomocí funkce „Porovnat“ a pomocí srovnání dvou polí jsme kontrolovali bilanční kontinuitu. Nyní si ukážeme, jak k sobě dvě databáze spojit kompletně, tedy nejen dvě číselná pole, kdy opět použijeme dvě předvahy z předcházejícího příkladu. Tuto formu spojení předvah lze využít například při počátečních aktivitách plánování auditu, jak uvidíte dále.

Analýza dat (nejen) v auditu

Základní porovnání databází

Při práci s různými sestavami mnohdy nastává situace, kdy jsme nuceni porovnávat hodnoty z různých zdrojů či za různá období. Právě druhé variantě se budeme věnovat v tomto T&T. Vycházejme ze situace, kdy máme dvě předvahy, jednu za minulé období a jednu za běžné období. Jedna ze základních prvotních kontrol je ověřit návaznost počátečních zůstatků běžného období na konečné zůstatky minulého období.

IDEA 11 – CaseWare Cloud

Situace: Potřebuji ukládat a sdílet data s kolegy či klienty

V současné době narůstá množství dat, se kterými, nejen jako uživatelé softwaru IDEA, neustále pracujeme. Zároveň s tím se obrazem poslední doby stává stále ve větší míře práce na dálku a potřeba mít data neustále k dispozici, a to kdekoliv a kdykoliv, nabírá o to více na významu.

Stratifikace dat II.

Situace:  Soubor obsahující číselné údaje (např. peněžní částky) se vyznačuje velkou či neznámou variabilitou hodnot

V předešlém T&T jsme prozkoumali data pomocí základních statistických ukazatelů. Zjistili a interpretovali jsme si průměr, směrodatnou odchylku, minima i maxima, a to na souboru obsahující informace o vydaných fakturách a fakturovaných částkách. Celá tato přípravná fáze sloužila k tomu, abychom o datech získali co možná nejvíce informací pro jejich následné rozdělení na několik dílčích souborů o shodných či podobných vlastnostech.

Stratifikace dat I.

Situace: Soubor obsahující číselné údaje (např. peněžní částky) se vyznačuje velkou či neznámou variabilitou hodnot

Analyzovaný soubor, vezměme si pro tento příklad například účetní deník, případně jeden konkrétní analytický či syntetický účet, se vyznačuje rozličnou variabilitou hodnot, kterou analytik často není schopen dopředu odhadnout. Znát přitom intervaly, do kterých jsou peněžní částky, ale i jiné, v podstatě libovolné hodnoty rozděleny, může poskytnout cenné informace o vlastnostech analyzovaném souboru a pomoci tak nejenom auditorům zaměřit se při dalších analýzách na podstatné oblasti.

IDEA 11 – novinky (II)

Situace: Rád bych přešel ze starší verze IDEA 10 na novou verzi 11

Protože s novou IDEA 11 došlo mimo jiné i ke změně licenční politiky, považujeme za důležité v následujícím textu popsat nastalé změny a přiblížit postup při přechodu na novou verzi. Následující T&T je tak určen zejména uživatelům IDEA 10 či starší verze.

Položit dotaz

Pro položení dotazu musíte být přihlášený.